Polityka prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności, Ochrona Danych Osobowych

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub publikacje zawarte na www.caprispa.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel www.caprispa.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób www.caprispa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników www.caprispa.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj www.caprispa.pl

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje Podstawowe
Administratorem danych osobowych jest Capri Medical Day Spa z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Słowiańska 14.  W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: kontakt@caprispa.pl lub adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Capri Medical Day Spa z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Słowiańska 14.

Cel Przetwarzania Twoich Danych Przez Capri Medical Day Spa
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług.
Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, nazwa i adres firmy, branża, są niezbędne w celu :
– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, zapewnienia prawidłowej obsługi bezpośredniej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
– prowadzenia danych statystycznych,
– zapewnienia zasady rozliczalności,
– wykonania prawidłowych rozliczeń podatkowych i księgowych,

Gwarancja Spełnienia Przez Capri Medical Day Spa Wszystkich Twoich Praw Wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych
– prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Capri Medical Day Spa ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Capri Medical Day Spa czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
a. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
b. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Capri Medical Day Spa danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Capri Medical Day Spa usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość Przechowywania Danych Przez Capri Medical Day Spa
Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Udostępnianie danych Osobowych
Capri Medical Day Spa może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.Capri Medical Day Spa może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie przedsiębiorcą lub osobą pracującą. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania

– SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego e-booka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci, ewentualnie danych dodatkowych o które zostaniesz poproszony. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Płeć jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

– ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez caprispa.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system płatności.
W tym przypadku tylko właściciel systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze systemu płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

– NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości z caprispa.pl rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-booków (szkoleń), usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów caprispa.pl
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych caprispa.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

– INNE FORMULARZE
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie caprispa.pl i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez caprispa.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

– COOKIES (Ciasteczka)
Niektóre obszary caprispa.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Warunkiem działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies